50. výročí založení firmy METALEX


K připomenutí 50. výročí založení firmy METALEX připravila společnost MTX akce, které zaujmou nejen dříve narozené motoristické fanoušky a o kterých Vás určitě budeme informovat.

Dříve než se připomínkové akce založení firmy v průběhu první poloviny roku 2019 uskuteční, zorganizovalo vedení firmy na konci minulého roku setkání současných i bývalých zaměstnanců.

Při této příležitosti se v zajímavých prostorách žižkovské věže po mnoha letech opět setkali Ti, kteří svými nápady a svou šikovností napomáhali rozvoji československého motoristického sportu.

Bylo zajímavé sledovat reakce bývalých kolegů, z nichž někteří se po odchodu z firmy nesetkali i desítky let.

Účastníci setkání odcházeli nejen s příjemnými zážitky z průběhu této akce, ale i s pamětní medailí, vydanou k padesátému výročí založení Metalexu a která jim připomněla, že ani po mnoha letech na ně firma nezapomněla.

Dálniční známky 2019 – tisková zpráva SFDI


Nezapomeňte si koupit včas dálniční kupón na rok 2019

Nejpozději k 1. prosinci 2018 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů na rok 2019 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Měsíční a desetidenní kupóny emise 2019 bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2019. Ceny kupónů na rok 2019 zůstávají stejné jako v letošním roce. Cena ročního kupónu je 1 500,- Kč a jeho platnost je od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2020. Cena měsíčního kupónu je 440,- Kč a desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Řidiči by si měli ohlídat konec platnosti svých stávajících dálničních kupónů. Platnost kupónů na rok 2018 končí u ročních kupónů 31. ledna 2019, u desetidenních kupónů nejpozději 9. ledna 2019 a u měsíčních kupónů nejpozději 31. ledna 2019, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

Motoristům doporučujeme neodkládat nákup ročních kupónů emise 2019 na konec ledna, využít současné dvouměsíční překlenovací období (od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2019), po které platí jak roční kupón na rok 2018, tak roční kupón na rok 2019, a zakoupit si nový roční kupón co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce.

Dálniční kupóny emise 2019 mají inovovaný design a jsou vybaveny, stejně jako stávající dálniční kupóny, řadou ochranných prvků proti padělání. I přes tuto skutečnost vyzýváme motoristy k opatrnosti při nákupu kupónů, zejména by se měli vyhýbat nákupům mimo oficiální prodejní místa a za cenu jinou, než je uvedena výše. Distribuci kupónů zajišťuje společnost dodavatelů, kterou tvoří Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam oficiálních prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Součást tohoto seznamu tvoří také interaktivní rozhraní pro vyhledávání jednotlivých prodejních míst. Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

V případě zájmu lze také zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých společníků společnosti dodavatelů.

I v roce 2019 bude v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích nadále věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. Pokud motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.Rychlá navigace