Mýto na osobní vozidla v Itálii s Telepass a VIAcard

Cestujte po Itálii bez stresu - s elektronickou jednotkou Telepass v kombinaci s kartou VIAcard je to snadné a především - bez front na mýtnicích!

Přejít na objednávku

Italský mýtný systém se pro cestující jeví jako komplikovaný a jeho používání ze začátku jako náročné. Jednotlivé dálniční úseky mají navíc rozdílné provozovatele.

Výše poplatku zpravidla závisí na délce úseku použité dálnice. Poplatek je obvykle vyčíslen při výjezdu z dálnice po předložení dokladu, který si cestující odebral z automatu při nájezdu na dálnici. Na některých úsecích dálnic je naopak požadována určitá fixní částka. Platit je možno hotově, na některých místech kreditní kartou nebo všude prostřednictvím jednotky Telepass, ev. kartou VIAcard (kombinace těchto dvou prostředků zaručuje rychlý průjezd na všech mýtnicích, protože v každém jízdním pruhu mýtnice uplatníte Telepass nebo VIAcard).

Pozor při platbě na mýtnici kreditní kartou !
Doporučuje se nespoléhat na platbu kreditní kartou, protože ne na všech mýtnicích kreditní karty přijímají, popř. ne všechny typy kreditních karet. Jízdní pruhy pro kreditní karty jsou bez obsluhy. Pokud při jízdě jízdním pruhem pro kreditní karty zjistíte, že Vaše kreditní karta není akceptována, musíte si vyžádat pomoc někoho z obsluhy mýtné stanice. Otáčení se je zde zcela zakázáno a může přijít velmi draho.

Pohodlné a rychlé je především použití jednotky Telepass, malého elektronického přijímače, který se umístí na vnitřní stranu čelního skla. Tato jednotka Vám umožní využít vyhrazený jízdní pruh na italských mýtnicích a pokračovat tak v jízdě bez zastavování. Telepass zaregistruje každý průjezd mýtnicí a přenáší příslušné údaje automaticky pro vyúčtování mýtného prostřednictvím společnosti MTX.
Podobně funguje i karta VIAcard s tím rozdílem, že se používá jako běžná platební karta a při úhradě mýtného je třeba na mýtnici zastavit. VIAcard slouží především jako záložní řešení pro případ, že by Telepass nekomunikoval s mýtnou bránou, popř. nebyl průjezdný pruh určený pro Telepass ap.

Informace k předplaceným kartám VIAcard
Na mnoha místech v Itálii jsou dostupné tzv. předplacené karty VIAcard. Zde je třeba dát pozor na platnost karty (datum platnosti je uvedeno na kartě) a také na dostatečný zůstatek k úhradě mýta (k jedné platbě mohou být použity max. 2 předplacené karty VIAcard s částečným zůstatkem). Zbylé zůstatky je nutné pracně požadovat k vyplacení na společnosti Autostrade v Římě. K tomu je třeba vždy požadovat účtenku! 

Toto neplatí pro karty VIAcard nabízené společností MTX! Námi poskytnutá VIAcard NENÍ žádná předplacená karta a kredit těchto karet není uložen přímo na nich, ale na centrálním účtu partnerské zahraniční společnosti. To umožňuje maximální flexibilitu užívání našich karet VIAcard bez nepříjemných překvapení na mýtné stanici.

Proč použít Telepass a VIAcard od společnosti MTX:

 • Pouze s Telepassem nezažijete žádné fronty na mýtnicích!
 • Jediný prostředek pro platbu mýta, který je akceptován v celé Itálii.
 • Není potřeba hotovost.
 • Jednoduchý a pohodlný průběh platby mýtného.
 • Mýto zaplatíte po návratu v pohodlí domova ze svého účtu.
 • Nehrozí ztráta dokladu vystaveného na vjezdu na dálnici.
 • Nemusíte od obsluhy požadovat vystavení dokladu o zaplacení.
 • Jedno vyúčtování pro jedno vozidlo za celou cestu (nikoliv mnoho dílčích dokladů za průjezd jednotlivými úseky).
 • Na rozdíl od předplacených jednotek Telepass a karet VIAcard zakoupených přímo v Itálii nemusíte vlastnit italský bankovní účet.

Použití jednotky Telepass a karty VIAcard 

MTX Vám poskytne ke každému vozidlu jednu jednotku Telepass a také jednu kartu VIAcard. 

Telepass a VIAcard mohou být použity pro následující vozidla:

 • MTX nabízí Telepass a VIAcard pro všechna vozidla (i s přívěsem) mimo nákladní vozidla a autobusy.

Průjezd mýtnicí:

Jízdní pruhy označené žlutým „T“
Téměř všechny jízdní pruhy jsou označené tímto symbolem "T". To umožňuje plně automatické použití jednotky Telepass.

 

 

Žlutý jízdní pruh (bez obsluhy!)
Použití výhradně pro Telepass.
Velmi často je k dispozici jízdní pruh vyhrazený pouze pro vozidla s jednotkou Telepass (žlutý jízdní pruh). Tyto jízdní pruhy začínají zpravidla několik set metrů před mýtnicí a opravňují držitele Telepass objet kolonu vozidel čekajících na manuální platbu mýtného.      


Modrý jízdní pruh (bez obsluhy!)
Automat pouze pro kreditní karty a VIAcard

 

                    Bílý jízdní pruh (bez obsluhy)
                    Automat pro platbu v hotovosti, kreditní kartou a VIAcard

 

 

                    Bílý jízdní pruh s obsluhou
                    Hotovost, kreditní karty a VIAcard

 

 

 

Ceník poplatků za zapůjčení jednotky Telepass s kartou VIAcard

Záloha na zapůjčení jednotky Telepass s kartou VIAcard a projeté mýtné (platba při zapůjčení) 4200 Kč
Zúčtovatelné položky:
Aktivační jednorázový poplatek za každou jednotku Telepass 126 Kč
Používání jednotky Telepass během prvních 21 dnů bez poplatku
Používání jednotky Telepass od 22. dne 10 Kč / den
Servisní poplatek k účtovanému mýtu (v % z účtované ceny mýta) 9%

Při ztrátě / odcizení / poškození / nekompletním vrácení / zablokování jednotky Telepass při nesprávném použití - účtujeme poplatek 1100 Kč za každou jednotku.

Informace k ceníku

 • Kromě výše uvedených poplatků bude vyúčtováno veškeré projeté mýtné. Podrobný přehled všech detekovaných mýtných poplatků obdržíte jako přílohu faktury.
 • Jednotka Telepass a karta VIAcard jsou aktivovány pro použití zákazníkem okamžikem předání, resp. odeslání.
 • Po vrácení jednotky při zápůjčce do 21 dnů provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního a servisního poplatku i projetého mýta, až po podchycení všech detekovaných mýtných transakcí, tj. jakmile obdrží všechny údaje o mýtných transakcích od provozovatele mýta. MTX si vyhrazuje právo doúčtovat mýto vč. odpovídajícího servisního poplatku i po konečném vyúčtování v případě, že od provozovatele mýta obdrží dodatečně další údaj o uskutečněné mýtné transakci na jednotce v době jejího zapůjčení.
 • Při zápůjčce nad 21 dnů provádí MTX vyúčtování mýta 1-2x měsíčně. Po vrácení jednotky provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního a manipulačního poplatku i zbývajícího projetého mýta.
 • Manipulační jednorázový poplatek Telepass 196 Kč
 • Všechny ceny jsou vč. DPH.

Obchodní podmínky EJ

Objednat jednotku Telepass s kartou VIAcard
Rychlá navigace