O firmě MTX

Ne vždy si zákazník dokáže vybrat z nabídky velkých výrobců vozidlo, přesně plnící jeho speciální požadavky na provoz, výbavu nebo jiné vlastnosti.
Různé způsoby užívání automobilů jednotlivými provozovateli vyžadují různě individuální úpravy.
Proto je vždy třeba myslet i na případné problémy, které mohou nastat při provozu na veřejných komunikacích, již při pořizování takovéhoto speciálního automobilu.
Dlouholeté zkušenosti nejen s vývojem a výrobou závodních speciálů, ale i mnoha desítek různých verzí sportovních a užitkových vozů za více než 40 let existence společnosti,  zaručují, že speciální vozidlo vyrobené společností MTX bude plnit veškeré legislativní požadavky na provoz. Jen tak se provozovatel vyhne problémům např. při případné nehodě, kterou ani nemusel způsobit.
Široké zázemí společnosti v této oblasti umožňuje poskytování těchto služeb nejen  jednotlivým konečným provozovatelům, kteří si objednají třeba jen úpravu jediného vozu, ale i velkým společnostem jako např. Škoda Auto a.s. a nebo dovozce vozů VW. Oba tito zákazníci si společnost MTX vybrali jako partnera pro zajištění homologací vozů pro potřeby Policie ČR. Část vozů VW je i v MTX pro tyto účely přímo přestavována.

Vzhledem k tomu, že požadavky na různé způsoby užití vycházejí z konkrétních provozních podmínek, je třeba vždy při posuzování rozsahu úpravy zvážit i potřebné legislativní kroky, vedoucí k následnému bezproblémovému a bezpečnému užívání vozidla.

Společnost MTX zajišťuje schvalování vozidel od svého založení a díky rozsáhlým kontaktům je schopna tyto služby nabízet nejen v časech, ale i  cenách, přístupných pro všechny uživatele.

Na následujících fotografiích je několik ukázek vestaveb a úprav, které by nebylo možno provozovat na veřejných komunikacích bez odpovídajícího schválení.
Rychlá navigace