Nyní Vašim přáním přizpůsobujeme také dobu pronájmu mýtných jednotek do Chorvatska. Nově nebudeme účtovat poplatky za pronájem ENC jednotek jako dosud na celý týden dopředu, nýbrž budeme účtovat pouze poplatky za opravdu uskutečněný počet dnů pronájmu ENC jednotek. V praxi to znamená, že pokud pojedete na desetidenní dovolenou, zaplatíte pronájem pouze za deset dnů, nikoliv za dva týdny, jak tomu bylo doposud.