Mýto na osobní vozidla ve Francii s Liber-t (Télépéage)

Jednodušeji už to nejde… – jednotku Liber-t přilepte na čelní sklo a projíždějte přes všechny mýtné brány bez zastavení a čekání!

Ve Francii je mýto za všechna vozidla na mnoha dálnicích vybíráno prostřednictvím více provozovatelů. Pouze v Alsasku, Lotrinsku, Bretani a na částech A75 je použití dálnic převážně bezplatné. To platí zpravidla také na dálnicích, které prochází aglomeracemi nebo je objíždí. Výše mýta je závislá na ujeté vzdálenosti a také na druhu vozidla. Kromě toho výše mýta závisí také na nákladech vzniklých při výstavbě trasy. Automatický výběr mýta byl doposud možný pouze u uživatelů s francouzským bankovním účtem. MTX ve spolupráci se zahraniční partnerskou společností dává nyní možnost také českým uživatelům bez francouzského bankovního účtu využívat výhody systému Liber-t! Stačí zaslat objednávku a během několika dnů obdržíte elektronickou jednotku Liber-t k použití.

Mýto je možné také platit v hotovosti nebo kreditní kartou. Na mnoha dálničních sjezdech ve Francii ale probíhá platba pouze u automatu bez obsluhy a je třeba si s předstihem zajistit dostatečnou hotovost a prověřit akceptaci Vaší kreditní karty.

Jednodušší, pohodlnější a jistější je to s jednotkou Liber-t! Plně automatický výběr mýta při použití malého elektronického přijímače Liber-t.

Proč použit jednotku Liber-t od společnosti MTX:

 • Využití vyhrazeného jízdního pruhu, žádné zastavování a čekání na mýtných stanicích.
 • Akceptace v celé francouzské silniční síti s povinností platby mýta.
 • Nepotřebujete hotovost.
 • Neřešíte akceptování Vaší kreditní karty platebním automatem.
 • Nepotřebujete se dožadovat vydání dokladu o zaplacení na mýtnici.
 • Jednoduchý a pohodlný průběh platby mýta.
 • Mýto uhradíte následně prostřednictvím Vašeho bankovního účtu.
 • Parkování v mnoha parkovacích domech bez použití hotovosti.*

Parkovací domy

Liber-t může být použito ve Francii v mnoha parkovacích domech. Více informací na www.vincipark.com 

Jednotka Liber-t může být použita s následujícími vozidly:

Jednotka Liber-t může být použita u všech vozidel kategorií 1, 2 a 5. Navíc je možno použít jednotku Liber-t v mnoha parkovacích domech k automatické úhradě poplatku za parkování.*


Liber-t: Kategorie 1

Vozidla (včetně přívěsu) s výškou do 2m včetně a nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,5t včetně (tažné vozidlo). Můžete použít všechny plně automatické jízdní pruhy označené symbolem „t“.Vozidla se střešním boxem nebo jízdními koly na střešním nosiči: použijte prosím jízdní pruh bez výškového omezení a se symbolem „t“!

Liber-t: Kategorie 2

Vozidla (včetně přívěsu) s výškou mezi 2m a 3m a nejvyšší přípustnou celkovou hmotností do 3,5t včetně (tažné vozidlo). Použijte prosím jízdní pruh bez výškového omezení a se symbolem „t“!

Liber-t: Kategorie 5 – motocykly

Motocykly musí pro získání výhodnějšího tarifu vždy použít jízdní pruh s obsluhou. Při použití plně automatického jízdního pruhu bude odečteno mýtné pro vozidlo kategorie 1.

Pokud použijete jízdní pruh neoznačený symbolem „t“, musíte jednotku Liber-t vyjmout z držáku a předat obsluze mýtné brány k manuálnímu vyřízení transakce.

Ceník poplatků za zapůjčení jednotky Liber-t od 1.8.2023

Pouze pro vozidla s maximální přípustnou celkovou hmotností (tažného) vozidla do 3,5 t a maximální výškou 3m!

Záloha na zapůjčení jednotky Liber-t a projeté mýtné (platba při zapůjčení)4100 Kč
Zúčtovatelné položky:
Aktivační jednorázový poplatek za každou jednotku Liber-t450 Kč
Denní půjčovné za jednotku Liber-t do 30 dnů (min. pronájem je 10 dnů)
+ 4% z projetého mýta
75 Kč / den + 4%
Denní půjčovné za jednotku Liber-t do 90 dnů
+ 4% z projetého mýta
40 Kč / den + 4%
Denní půjčovné za jednotku Liber-t do 365 dnů
+ 3% z projetého mýta
20 Kč / den + 3%
Při ztrátě / odcizení / poškození / nekompletním vrácení / zablokování jednotky Liber-t při nesprávném použití – účtujeme poplatek 1100 Kč za každou jednotku.

Pro plátce DPH probíhá zapůjčení mýtných jednotek dle podmínek Reverse – Charge.

Informace k ceníku

 • Kromě výše uvedených poplatků bude vyúčtováno veškeré projeté mýtné. Podrobný přehled všech detekovaných mýtných poplatků obdržíte jako přílohu faktury.
 • Jednotka Liber-t je aktivována pro použití zákazníkem okamžikem předání, resp. odeslání.
 • Po vrácení jednotky při zápůjčce do 30 dnů provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního poplatku i projetého mýta, až po podchycení všech detekovaných mýtných transakcí, tj. jakmile obdrží všechny údaje o mýtných transakcích od provozovatele mýta. MTX si vyhrazuje právo doúčtovat mýto i po konečném vyúčtování v případě, že od provozovatele mýta obdrží dodatečně další údaj o uskutečněné mýtné transakci na jednotce v době jejího zapůjčení.
 • Při zápůjčce nad 30 dnů provádí MTX vyúčtování mýta 1x měsíčně pouze pokud došlo v daném měsíci k použití jednotky. Po vrácení jednotky provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního poplatku i zbývajícího projetého mýta.
 • Všechny ceny jsou vč. DPH.