Mýto ve Skandinávii s jednotkou AutoPass (Norsko, Švédsko a Dánsko)

Bez stresu po Skandinávii …

Jednotku AutoPass přilepte na čelní sklo a používejte vždy vyhrazený jízdní pruh při průjezdu mýtnými stanicemi na zpoplatněných dálnicích, mostech nebo trajektech v Norsku, Dánsku a Švédsku – navíc s atraktivními slevami.

Ve Skandinávii je zpoplatněno použití mnoha silnic, mostů, tunelů či trajektů. S pomocí jednotky AutoPass od MTX se ale můžete s těmito poplatky v Norsku, Dánsku a Švédsku vypořádat jednoduše a pohodlně. Jednotka AutoPass je vhodná především pro cestují na dovolené, ale i na služební cestě.

Proč použít jednotku AutoPass od společnosti MTX:

 • Průjezd mýtnicemi bez čekání díky možnosti využít vyhrazený jízdní pruh.
 • Není potřeba hotovost.
 • Nepotřebujete se dožadovat vystavení dokladu o platbě mýta.
 • Jednoduchý a pohodlný průběh platby mýtného.
 • Mýto zaplatíte pohodlně ze svého účtu po návratu z cesty.
 • Akceptace v Dánsku, Švédsku a Norsku.
 • Na mnoha úsecích zajímavé slevy oproti manuální úhradě.
 • Jedno vyúčtování pro jedno vozidlo za celou cestu (nikoliv mnoho dílčích dokladů za průjezd mýtnými stanicemi).

Mýto v Norsku

V Norsku jsou náklady na stavbu silnic, mostů a tunelů hrazeny prostřednictvím výběru mýta. Každý nový stavební projekt vede k vybudování nejméně jedné nové mýtné stanice. Jakmile jsou náklady na stavbu prostřednictvím výběru mýta uhrazeny, je mýtná stanice zrušena. Díky tomu se v Norsku počet a umístění mýtných stanic neustále mění. Momentálně je v Norsku ca. 50 stavebních projektů, pro které byla vybudována minimálně jedna mýtná stanice. Například pro stavební projekt „Oslo City“ bylo vybudováno 18 mýtných stanic. Pro co nejúspornější výběr mýta jsou téměř všechny mýtné stanice (> 80 %) plně automatické, bez obsluhy.

Ruční výběr mýta

Na stále méně mýtných stanicích (méně než 2 %, podíl dále klesá) je možno mýtné zaplatit přímo (v hotovosti nebo platební kartou). Zde jsou odlišeny jízdní pruhy, které jsou s obsluhou nebo pouze s platebními automaty na mince. U jízdních pruhů s automaty na mince je třeba dávat pozor na to, aby jste měli k dispozici pokaždé dostatek mincí. Automaty nevrací přeplatky.

Upozornění

Za použití jízdního pruhu vyhrazeného pro AutoPass v případě, že nemáte jednotku AutoPass, ačkoli je k dispozici jízdní pruh pro manuální úhradu mýta, je účtována pokuta ve výši 300 NOK.

Automatický výběr mýta

Většina mýtnic (přes 80 %, podíl stoupá) jsou plně automatizované mýtné stanice. Výběr mýta probíhá za plynulého provozu. Na těchto mýtnicích nelze mýto uhradit manuálně a je zde přísně zakázáno zastavovat. Namísto toho je výběr mýta prováděn prostřednictvím jednotek AutoPass nebo identifikací SPZ na vozidlech prostřednictvím kamer.

Jednotka AutoPass

Jednotka AutoPass je malé zařízení, které se připevňuje na čelní sklo. S pomocí tohoto přístroje jsou detekovány všechny průjezdy mýtnými stanicemi a odeslány k vyúčtování. Jednotka AutoPass může být také použita na mýtných stanicích (mostech a trajektech) v Dánsku a Švédsku. Touto cestou navíc získáte slevu na mýtném.

Vozidla bez jednotky AutoPass

Pokud není v systému provozovatele mýtných stanic k SPZ vozidla přiřazena jednotka AutoPass nebo úvěrový účet, obdrží majitel vozidla podle indikované SPZ fakturu na mýto poštou. U zahraničních vozidel jsou faktury vystavovány prostřednictvím společnosti Euro Parking Collection plc (EPC), v tomto případě se ovšem mýto zvyšuje o poplatky za zpracování.

MTX nabízí jednotky AutoPass především českým řidičům na dovolené nebo obchodní cestě. Pro tyto účely není potřeba zřizovat vlastní úvěrový účet. Namísto toho Vám budou mýtné poplatky vyúčtovány po vrácení mýtné jednotky a Vy je uhradíte v klidu a pohodlí zvoleným způsobem. Jakmile nebudete jednotku potřebovat, jednoduše nám jí pošlete zpět. Díky současnému použití jednotky na mostech a trajektech v Dánsku a Švédsku a získání zajímavých slev bude pro Vás cestování po Skandinávii ještě jednodušší a klidnější.

Mýto v Dánsku a Švédsku

Jednotka AutoPass může být použita také v Dánsku a Švédsku. Používejte zde vyhrazené jízdní pruhy označené zelenými cedulemi BroBizz / AutoBizz / EasyGo a vyřešte tak pohodlně poplatky za mýto, mosty či trajekty. Navíc tak získáte slevu až 10%.

Jednotku AutoPass je momentálně možno použít na níže uvedených mostech a trajektech:

1Most:E6 Svinesundsforbindelsen
2Trajekt:Mols-Linien Odden – Ebeltoft
AutoPass možno použít pro vozidla pro max. 9 osob.
3Trajekt:Scandlines Helsingborg – Helsingør
AutoPass možno použít pro vozidla s max. délkou 6m.
4Trajekt:Mols-Linien Odden – Århus
AutoPass možno použít pro vozidla pro max. 9 osob.
5Most:Øresundsbron
6Most:Storebæltsbroen
Obytná vozidla: AutoPass možno použít pro vozidla s max. výškou 2,7m.
7Trajekt:Scandlines Puttgarden – Rødby
AutoPass možno použít pro vozidla s max. délkou 6m.
8Trajekt:Scandlines Rostock – Gedser
AutoPass možno použít pro vozidla s max. délkou 6m.

Používejte vždy jízdní pruh s tímto symbolem:

Jednotka AutoPass může být použita pro následující vozidla:

 • MTX nabízí jednotky AutoPass pro všechna vozidla (i s přívěsem).

Ceník poplatků za zapůjčení AutoPass platný od 1.8.2023

Záloha na zapůjčení jednotky AutoPass a projeté mýtné (platba při zapůjčení)4100 Kč
Zúčtovatelné položky:
Aktivační jednorázový poplatek za každou jednotku AutoPass450 Kč
Denní půjčovné za jednotku AutoPass do 30 dnů (min. pronájem je 10 dnů) + 4% z projetého mýta75 Kč / den + 4%
Denní půjčovné za jednotku AutoPass do 90 dnů
+ 4% z projetého mýta
40 Kč / den + 4%
Denní půjčovné za jednotku AutoPass do 365 dnů
+ 3% z projetého mýta
20 Kč / den + 3%
Při ztrátě / odcizení / poškození / nekompletním vrácení / zablokování jednotky AutoPass při nesprávném použití – účtujeme poplatek 1100 Kč za každou jednotku.

Pro plátce DPH probíhá zapůjčení mýtných jednotek dle podmínek Reverse – Charge.

Informace k ceníku

 • Kromě výše uvedených poplatků bude vyúčtováno veškeré projeté mýtné. Podrobný přehled všech detekovaných mýtných poplatků obdržíte jako přílohu faktury.
 • Jednotka AutoPass je aktivována pro použití zákazníkem okamžikem předání, resp. odeslání.
 • Po vrácení jednotky při zápůjčce do 30 dnů provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního i projetého mýta, až po podchycení všech detekovaných mýtných transakcí, tj. jakmile obdrží všechny údaje o mýtných transakcích od provozovatele mýta. MTX si vyhrazuje právo doúčtovat mýto i po konečném vyúčtování v případě, že od provozovatele mýta obdrží dodatečně další údaj o uskutečněné mýtné transakci na jednotce v době jejího zapůjčení.
 • Při zápůjčce nad 30 dnů provádí MTX vyúčtování mýta 1x měsíčně pouze pokud došlo v daném měsíci k použití jednotky. Po vrácení jednotky provede MTX vyúčtování záloh, tj. úhrady aktivačního poplatku i zbývajícího projetého mýta.
 • Všechny ceny jsou vč. DPH.