Prodej elektronických dálničních známek – Slovensko a Maďarsko

Od 1.1.2016 byly slovenské papírové kupony nahrazeny tzv. e-známkami, což je registrace vozidla a úhrada poplatku za používání dálnic elektronickou formou. Také v Maďarsku funguje od roku 2013 systém elektronických dálničních známek, i zde se jedná o elektronickou registraci konkrétního vozidla podle jeho registrační značky (SPZ). 

MTX nabízí zprostředkování objednávky e-známky (tj. registraci vozidla a úhradu poplatku):

 • vyplňte potřebné údaje do objednávkového formuláře na této stránce
 • po odeslání objednávky obdržíte automaticky generované potvrzení o jejím přijetí
 • během několika minut obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu nebo odkaz do platební brány na hodnotu Vaší objednávky, která současně slouží jako podklad k provedení úhrady

Po připsání platby na náš účet Vám zašleme e-mailem potvrzení o provedené registraci Vašeho vozidla v systému pro sledování platných e-známek podle SPZ vč. údajů o době platnosti (možno též na mobilní telefon ve formě SMS – nelze při hromadné objednávce více e-známek) a také daňový doklad (případně vyúčtování přijaté zálohy).   

Vzhledem ke skutečnosti, že pro realizaci Vaší objednávky je třeba provést úhradu ceny e-známky a registraci e-známky v zahraničním systému, je nejbližší možné datum platnosti e-známky až následující den po objednání (vč. soboty, neděle a svátků). Výrazným urychlením průběhu objednávky je platba kartou nebo alespoň expresní platba převodem. Při standardní platbě převodem (která trvá obvykle 2 dny) nelze očekávat platnost e-známky od druhého dne. 

UPOZORNĚNÍ:

Zaslané potvrzení o provedené registraci Vašeho vozidla důkladně zkontrolujte, zvláště pak registrační značku (SPZ) a datum platnosti e-známky. V případě zadání nesprávných údajů je registrace neplatná a neopravňuje Vás k užívání vymezených úseků dálnic a rychlostních silnic.


Registrace e-známek v zahraničním systému probíhá následovně:

 • Objednávky uhrazené v Po-Čt do 15,00 hod registrujeme ještě tentýž den, platnost nejdříve od 00,00 hod následujícího dne. 
 • Objednávky uhrazené v Pá, So, Ne a ve státní svátky do 17,00 hod registrujeme ještě tentýž den, platnost nejdříve od 00,00 hod následujícího dne. 
 • V případě objednání s delším předstihem registrujeme dle úhrady, platnost e-známky je od 00,00 hod dne požadovaného zákazníkem v objednávce.
 • Objednávky uhrazené později budou zpracovány a zaregistrovány následující den.

Ceny elektronických dálničních známek Slovensko

Vozidlo Typ kupónů Cena v Kč
do 3,5 t roční (2)  1460,00
365 dní (6)  1460,00
měsíční (3) 415,00
10-ti denní (4)  298,00
přípojný vozík roční (2)  1460,00
365 dní (6)  1460,00
měsíční (3) 415,00
10-ti denní (4)  298,00

V ceně všech uvedených e-známek je již obsažen manipulační poplatek

Povinnost uhradit e-známku za přípojný vozík platí v případě, že největší přípustná celková hmotnost jízdní soupravy (vozidlo + vozík) je vyšší než 3,5 t. Hmotnost je uvedena v Technickém průkazu.

Ceny elektronických dálničních známek Maďarsko

Vozidlo Typ kupónů Cena v Kč
D1 – do 3,5 t
max. 7 míst
roční (2) 4.755,00
měsíční (5) 582,00
10-ti denní (4) 385,00
D2 – do 3,5 t
více než 7 míst
roční (2) 4.755,00
měsíční (5) 1164,00
10-ti denní (4) 770,00
U – přívěsný vozík
pouze pro D2
roční (2) 4.755,00
měsíční (5) 582,00
10-ti denní (4) 385,00
motocykl 10-ti denní (4) 203,00

V ceně všech uvedených e-známek je již obsažen manipulační poplatek

Vysvětlivky:  

 1. platí od 01.01.aktuálního roku do 31.01.následujícího roku
 2. platí 30 dní včetně dne označení (den označení je prvním dnem platnosti, poslední den platnosti je 30. den v pořadí)
 3. platí 10 dní včetně dne označení (den označení je prvním dnem platnosti, poslední den platnosti je 10. den v pořadí)
 4. platí ode dne určeného kupujícím a končí o půlnoci stejného dne následujícího měsíce, pokud takový den v měsíci 
 5. vypršení platnosti není, platí do půlnoci posledního dne měsíce